Numeris Pavadinimas
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija VAIKO TEISES GINANČIŲ OMBUDSMENŲ INSTITUCIJŲ REIKALINGUMAS IR TINKAMIAUSIAS MODELIS Santrauka  PDF
Edita Žiobienė
 
Tomas 21, Numeris 2 (2014): Jurisprudencija Teisė protestuoti kaip ypatingoji susirinkimų laisvės įgyvendinimo forma Santrauka  PDF (English)
Saulius Katuoka, Rūta Giedraitytė
 
Tomas 24, Numeris 1 (2017): Jurisprudencija LIETUVOS KONSTITUCINĖS TAPATYBĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SĄVEIKA Santrauka  PDF
Dainius Žalimas
 
Tomas 82, Numeris 4 (2006): Jurisprudencija Žmogaus teisių katalogas: Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės aktualijos Santrauka  PDF
Saulė Vidrinskaitė
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Teisės socialinio efektyvumo problemos Baltarusijos Respublikoje Santrauka  PDF (English)
Sergej Kalinin
 
Tomas 21, Numeris 1 (2014): Jurisprudencija Europietiškosios mažumų koncepcijos raida ir įtaka (II dalis) Santrauka  PDF (English)
Arndt Künnecke
 
Tomas 20, Numeris 2 (2013): Jurisprudencija Išlygos žmogaus teisių apsaugos sutartims: probleminiai aspektai, susiję su lyčių lygybės klausimais Santrauka  PDF (English)
Aistė Akstinienė
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Europietiškosios mažumų koncepcijos vystymasis ir įtaka (I dalis) Santrauka  PDF (English)
Arndt Künnecke
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija OMBUDSMENO INSTITUTO REIKŠMĖ KONSTITUCINĖJE SISTEMOJE Santrauka  PDF
Edita Žiobienė
 
Tomas 114, Numeris 12 (2008): Jurisprudencija Principų taikymas norminant sveikatos priežiūros sritį Santrauka  PDF
Jonas Juškevičius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Bendrųjų žmogaus teisių įtaka asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, apsaugai Santrauka  PDF (English)
Aistė Račkauskaitė-Burneikienė
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Neįgalus asmuo žmogaus teisių apsaugos požiūriu Santrauka  PDF
Giedrė Lastauskienė
 
Tomas 97, Numeris 7 (2007): Jurisprudencija Žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvos Respublikos Seimo priimamuose teisės aktuose Santrauka  PDF
Arminas Lydeka
 
Tomas 70, Numeris 62 (2005): Jurisprudencija Socialinės tvarkos raidos globalizacijos sąlygomis problemos Santrauka  PDF
Vytautas Šlapkauskas
 
Tomas 20, Numeris 1 (2013): Jurisprudencija Žmogaus teisių įtaka privatinei teisei Lietuvoje ir kitose Europos šalyse: probleminiai aspektai Santrauka  PDF (English)
Solveiga Cirtautienė
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Europos žmogaus teisių apsaugos sistemos pasiekimai ir ribos Santrauka  PDF (English)
Fabien Bottini
 
Tomas 78, Numeris 70 (2005): Jurisprudencija Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio taikymo sritis: civilinių teisių ir pareigų bei baudžiamojo kaltinimo klausimai Santrauka  PDF
Lijana Štarienė
 
Tomas 104, Numeris 2 (2008): Jurisprudencija Įvaikinimo teisinio reguliavimo problemos Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje Santrauka  PDF
Gediminas Sagatys
 
Tomas 119, Numeris 1 (2010): Jurisprudencija Arabų žmogaus teisių chartija: naujos regioninės žmogaus teisių sistemos kūrimas ar iššūkis žmogaus teisių universalumui? (straipnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Dalia Vitkauskaite-Meurice
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Pagrindinių teisių apsauga pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Sąjungos teisę Santrauka  PDF
Danutė Jočienė
 
0 - 0 iš 64 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.