Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje

Deimilė Prapiestytė

Santrauka


Straipsnį sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis aptariamas teisės viršenybės principo kontekste. Antrojoje dalyje nacionalinės administracinės justicijos santykis analizuojamas teisės aiškinti taikomą teisę aspektu. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kaip Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis atsispindi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje.

Raktiniai žodžiai


Europos teisė; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija; Europos Sąjungos teisė; nacionalinė administracinė justicija; teisės viršenybės principas; teisė aiškinti teisę

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195