Jurisprudencija viršelis

Tikslas. Mykolo Romerio universiteto leidinio „Jurisprudencija. Mokslo darbai“ pagrindinis tikslas – skatinti mokslinį dialogą tarp teisės mokslininkų ir praktikų, plėtoti modernią teisinę mintį, analizuoti Lietuvos teisės kūrimo ir taikymo problemas bei jų sprendimui reikšmingas Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktualijas, mokslinėmis idėjomis prisidėti prie nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės kūrimo ir tobulinimo.

Publikacijų pobūdis. Mokslo darbų leidinyje „Jurisprudencija“ spausdinami originalūs recenzuoti straipsniai įvairiomis teisės mokslo temomis, apimant administracinės ir administracinio proceso, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso, civilinės ir civilinio proceso teisės, darbo ir verslo teisės, Europos Sąjungos, tarptautinės privatinės ir viešosios teisės, konstitucinės ir lyginamosios teisės, teisės filosofijos ir teorijos, teisės istorijos ir kitų teisės šakų aktualijos. Taip pat publikuojamos teismų praktikos apžvalgos, mokslinių monografijų ir kitų mokslinių leidinių recenzijos, pranešimai apie teisės mokslui reikšmingas konferencijas ir seminarus.

Periodiškumas. Žurnalas Jurisprudencija leidžiamas du kartus per metus. Moksliniai straipsniai spausdinami lietuvių kalba. Redaktorių kolegijos nutarimu straipsnį gali būti leidžiama spausdinti ir anglų kalba.

Recenzavimas. Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami taikant slaptąjį (double-blind) recenzavimo metodą ne mažiau kaip dviejų redaktorių kolegijos paskirtų recenzentų.

Indeksavimas. Mokslo darbų leidinys Jurisprudencija yra įtrauktas į EBSCO Publishing, Inc., C.E.E.O.L., PROQUEST ir ULRICH'S tarptautines duomenų bazes.

Leidinio partneriai. Vroclavo universitetas (Lenkija), Tomašo Gariko Masaryko universiteto Teisės fakultetas (Brno, Čekijos Respublika), Latvijos universiteto Teisės fakultetas (Ryga, Latvija), Tartu universiteto Teisės fakultetas (Estija).

Tai atviros prieigos žurnalas, t.y. visas žurnalo turinys yra laisvai prieinamas ir vartotojai juo gali nemokamai naudotis. Vartotojai turi teisę skaityti, atsisiųsti, kopijuoti, spausdinti, atlikti paieškas šio žurnalo straipsniuose be papildomo leidėjo ar autoriaus sutikimo. Tai suderinta su atviros prieigos BOAI apibrėžimu.


Tomas 27, Numeris 2 (2020): Jurisprudencija

Turinys

Asmens duomenų apsaugos aktualijos

Salvija Mulevičienė
248-248
Ramutė Ruškytė
PDF
249–268
Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė
PDF
269–297
Raimondas Andrijauskas, Danguolė Morkūnienė
PDF
298–311
Lina Novikovienė, Oksana Pedaniuk
PDF
312–329
Vaida Petkevičienė, Paulius Pakutinskas, Virginijus Bitė
PDF
330–345
Rasa Grigonienė
PDF
346–369
Rūta Lazauskaitė, Daiva Tamulionienė
PDF
370–388
Marius Laurinaitis, Darius Štitilis, Egidijus Verenius
PDF
389–410

Kiti straipsniai

Adam Stankevič
PDF
411–430
Andriejus Stoliarovas
PDF
431–453
Romualdas Drakšas
PDF
454–475
Eugenijus Miliukas
PDF
476–491
Virginijus Bitė
PDF
492–507
Marius Žemkauskas, Mykolas Kirkutis, Vigintas Višinskis
PDF
508–529
Remigijus Jokubauskas, Vigintas Višinskis
PDF
530–554
Remigijus Jokubauskas
PDF
555–571