Seksualinis priekabiavimas ir teisinė atsakomybė už jį

Vidmantas Dvilaitis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas seksualinis priekabiavimas kaip socialinis reiškinys ir teisinė atsakomybė už jį.
Seksualinio priekabiavimo samprata numatyta Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme. Jame nurodyta, kad veika turi būti užgauli, išreikšta žodžiu arba fiziniu veiksmu, ir šis elgesys turi būti seksualinio pobūdžio. Asmenį, kuris priekabiauja, su auka turi sieti darbo, tarnybinis arba kitoks priklausomumas. Už šias veikas įstatyme numatyta administracinė atsakomybė.
Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statute taip pat numatyta seksualinio priekabiavimo samprata ir atsakomybė už šias veikas. Čia nurodyta, kad priekabiavimas gali būti išreikštas žodžiu, raštu arba kitokiu veiksmu, kuris yra nukreiptas prieš kito asmens seksualinį apsisprendimą ir neliečiamybę. Šio įstatymo specifika yra tai, kad šie seksualinio pobūdžio santykiai turi būti tarp privalomosios karo tarnybos karių. Padarius šias, Kariuomenės drausmės statute numatytas, veikas privalomosios karo tarnybos kariui gali būti taikomos Drausmės statute numatytos sankcijos.
Be šių dviejų įstatymų, seksualinio priekabiavo definicija numatyta ir Baudžiamajame kodekse, kuris seksualinį priekabiavimą apibrėžia kaip vulgarų siekimą seksualinio bendravimo arba pasitenkinimo. Atsakomybė atsiranda tuomet, kai priekabiautoją ir auką sieja tarnybinis arba kitoks priklausomumas. Ši pavojinga ir Baudžiamajame kodekse uždrausta veika priskiriama baudžiamajam nusižengimui, už kurį numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus areštą.

Raktiniai žodžiai


žmogaus teisės; seksualinis priekabiavimas; diskriminacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195