##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danutė Jočienė

Santrauka

Šis straipsnis skirtas aptarti pagrindinių teisių apsaugą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos Sąjungos teisę, ypač šių dviejų sistemų garantuojamą žmogaus teisių apsaugos lygį, bei aptarti ES teisės santykį su Europos žmogaus teisių konvencijos sistema. Labai svarbu tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas net įvairių procedūrų ES institucijose požiūriu laikosi nuostatos, kad tokių procedūrų garantijos atitinka Konvencijos 6 straipsnio teismines procesines garantijas. Šie klausimai yra ypač aktualūs dabar, kai Europos Sąjunga, 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir 2010 m. birželio 1 d. Konvenciją papildžiusiam Keturioliktajam protokolui, numato teisines Europos Sąjungos prisijungimo prie Konvencijos sistemos galimybes.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis