Neįgalus asmuo žmogaus teisių apsaugos požiūriu

Giedrė Lastauskienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama neįgalaus žmogaus padėtis žmogaus teisių apsaugos požiūriu. Tiriamas neįgalaus žmogaus kaip teisės subjekto statusas. Analizuojamas neįgaliųjų padėties teisinis reglamentavimas Lietuvos ir tarptautinės teisės požiūriu. Sprendžiama problema, kas yra neįgalus žmogus: visuomenės malonės, ar teisės subjektas. Atkreipiamas dėmesys į posocialistinių valstybių neįgaliųjų padėties ypatumus. Straipsnyje fiksuojamos tarptautinės politikos neįgalių asmenų atžvilgiu tendencijos.

Raktiniai žodžiai


neįgalus žmogus; žmogaus teisės; socioekonominės teisės; politinės–pilietinės teisės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195