Baudžiamojo proceso baigimas per protingą terminą Latvijoje

Sandra Kaija

Santrauka


Straipsnis skirtas aktualiems santykinai naujo Latvijoje baudžiamojo proceso instituto klausimams aptarti. Jo aktualumas grindžiamas poreikiu taikyti efektyvų baudžiamojo proceso mechanizmą, kuris garantuotų žmogaus teisės į baudžiamąjį procesą per protingą terminą realizaciją. Pateikta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos analizė įgalina daryti tam tikras išvadas, kurias būtina imti domėn praktikoje tiriant baudžiamąsias bylas.
Šio darbo objektas – baudžiamojo proceso teisės normos, teisės ir teisiniai santykiai, besivystantys šių normų pagrindu, kurie yra susiję su tarptautinių standartų žmogaus teisės į baudžiamąjį procesą per protingą terminą srityje įgyvendinimu praktikoje.
Šiame straipsnyje analizuojama Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Latvijos teismų praktika, Europos Sąjungos pasiekimai. Straipsnio autorė aptaria naujausius Latvijos baudžiamojo proceso įstatymo pakeitimus. Pristatyti teisinės reglamentacijos pakeitimai identifikuoja, kad Latvijos įstatymų leidėjui yra labai svarbu užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir jas saugoti, ypatingai tokias teises ir laisves, kurios minimos ir tarptautiniuose dokumentuose.
Protingo termino samprata gali būti detalizuojama ją papildant specialiosiomis konkretaus atvejo sąlygomis ir imant domėn tokius kriterijus kaip bylos sudėtingumas, kaltinamojo ir kompetentingų institucijų ar pareigūnų elgesys. Šie kriterijai autorės detaliai analizuojami.
Straipsnio pabaigoje pateikiamose išvadose nurodoma, kad baudžiamąjį procesą reglamentuojančios teisės normos, susijusios su teise į baudžiamąjį procesą per protingą terminą, turėtų būti interpretuojamos atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Tokia analizė suteikia pagrindą laiku įvertinti bei, jei tai pasirodytų būtina, keisti Latvijos teisinę bazę šioje srityje.

Raktiniai žodžiai


žmogaus teisės; baudžiamasis procesas; protingas terminas; baudžiamojo proceso užbaigimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195