Jurisprudencijų sandūra. Europos Žmogaus Teisių Konvencijos įtaka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai doktrinai (straipnis anglų kalba)

Toma Birmontiene

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami kai kurie konstitucinės žmogaus teisių doktrinos bruožai, kuriems poveikį padarė Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kuri su pačia Konvencija sudaro vadinamąją Europos žmogaus teisių konvencijos teisę, yra svarbus teisės šaltinis. Tam tikrais atvejais, kai tas pats teisės aktas Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra vertinamas skirtingai, susiduriama su vadinamąja jurisprudencijų sandūra, dėl kurios kyla ne tik teorinių, bet ir praktinių problemų. Jurisprudencijų sandūros atveju galėtume vadovautis Konstitucinio Teismo suformuluota tarptautinių sutarčių kaip teisės šaltinio doktrina, pagal kurią tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose, inter alia įstatymuose nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis. Konstitucinio Teismo jurisprudencija gali būti vertinama ir kaip Konstituciją bei teisę aiškinanti, ir kaip lemianti teisminės praktikos kryptis, taigi priimant sprendimą bylose dėl tokios jurisprudencijų sandūros, atsiradusios dėl skirtingo teisinio reguliavimo, įtvirtinto inter alia įstatyme, vertinimo Konstitucijos bei Konvencijos atžvilgiu, ordinariniai teismai turėtų vadovautis konstitucine doktrina.

Raktiniai žodžiai


konstitucinė teisė; konstitucinės teisės šaltiniai; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija; jurisprudencijų sandūra; Europos Žmogaus Teisių Konvencija; Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195