##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Edita Žiobienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, jų formavimasis, mandatas, skirtumai, trūkumai ir privalumai, kompetencijos ribos, ombudsmenų teisės. Nagrinėjamas norvegiškas atskiros ombudsmeno institucijos modelis, įsišaknijęs Šiaurės ir Vakarų Europoje, ir Rytų Europos šalyse išpopuliarėjęs integruotos žmogaus teisių institucijos modelis: kuris jų efektyvesnis, kokie politiniai, ekonominiai ar kiti kriterijai nulemia ombudsmeno institucijos modelio pasirinkimą, kaip ilgainiui institucijos modelis kinta ar išlieka pastovus. Straipsnyje taip pat analizuojamos ombudsmenų teisės, atskaitomybės ribos. Nors tyrimas atskleidžia atskiros specializuotos vaiko teisių ombudsmeno institucijos privalumus, straipsnio autorė pabrėžia valstybės pareigą įkurti efektyvią nepriklausomą vaiko teises ginančią ombudsmeno instituciją, skatinančią valstybės valdžios institucijas ir kitas institucijas gerbti vaiko teises ir užtikrinti geriausių vaiko interesų apsaugą.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis