Europietiškosios mažumų koncepcijos raida ir įtaka (II dalis)

Arndt Künnecke

Santrauka


Europoje neegzistuoja visuotinai pripažįstamos tautinių mažumų koncepcijos. Šio tyrimo pirmoje dalyje (publikuota šiuose mokslo darbuose, 2013, 20(4) analizuota mažumų koncepcijos formavimosi JT, UNESCO ir ESBO dokumentuose raida. Antroje šio tyrimo dalyje analizuojami specifiniai mažumų koncepcijos kriterijai, suformuoti su mažumų teisių apsauga susijusiuose Europos Tarybos ir Europos Sąjungos dokumentuose, kuriuos mažumų grupės Europoje turi atitikti, kad galėtų naudotis minėtų teisės aktų teikiama apsauga.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė teisė; žmogaus teisės; mažumų teisės; mažumų samprata; Europos Sąjunga

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-1-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195