Vyriausiasis redaktorius

Vykdančioji redaktorė
Agnė Tvaronavičienė
El. paštas: jurisprudencija@mruni.eu

Techninis redaktorius

Milda Šakytė
El. paštas: milda.sakyte@mruni.eu