Žmogaus teisės naudojant kovos suterorizmu priemones: JAV patirtis

Andrius Lygutas

Santrauka


2001 m. rugsėjo 11-osios teroro aktai parodė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kovos su terorizmu sistemos neefektyvumą. Didžiulis teisėsaugos įstaigų aparatas nesugebėjo užkirsti kelio teroristų išpuoliams. Tai buvo ženklas, kad būtina imtis žingsnių šiai sistemai keisti ir tobulinti. Netrukus po teroro atakų JAV imtasi kardinalių reformų – išleistos dešimtys naujų teisės aktų; reorganizuota teisėsaugos įstaigų bei vidaus saugumo sistema; institucijoms, atsakingoms už terorizmo prevenciją, buvo suteikti didesni įgaliojimai renkant informaciją bei taikant technines žvalgybos priemones; panaikinta riba, egzistavusi tarp vidaus saugumo bei užsienio žvalgybos institucijų; pradėtas karas Afganistane turint tikslą pašalinti teroristines organizacijas remiantį režimą; sustiprinta JAV valstybės sienos apsauga; sugriežtintos transporto sistemos saugumo priemonės. Ši JAV kovos su terorizmu sistemos reforma smarkiai paveikė žmogaus teisių padėtį šalyje ir sulaukė griežtos kritikos. Reforma buvo atliekama skubotai, kadangi tuometinė padėtis neleido delsti. Galbūt todėl nebuvo įvertintos visos minėtų pasikeitimų neigiamos pasekmės. Reformų kritikai reiškia susirūpinimą, kad teisėsaugos institucijoms siekiant užkirsti kelią naujiems teroristiniams išpuoliams, pažeidžiamos eilinių piliečių teisės. Reformų šalininkai tvirtina, kad norint užtikrinti šalies piliečių saugumą reikia susitaikyti su atsiradusiais suvaržymais. Šiame straipsnyje ir tiriama susidariusi situacija, nagrinėjama JAV vykdomų kovos su terorizmu priemonių įtaka žmogaus teisėms. Pirmoje straipsnio dalyje aptariamas naujųjų JAV kovą su terorizmu reglamentuojančių teisės aktų poveikis žmogaus teisėms. Antroje dalyje nagrinėjamas karinių tribunolų statusas bei asmenų, neturinčių JAV pilietybės, teisėms. Trečioje dalyje rašoma apie paskutinių metų JAV kovos su terorizmu strategijos pasikeitimus. Apie kovos su terorizmu priemones žmogaus teisių aspektu yra rašę keletas JAV mokslininkų, tačiau straipsnio tema Lietuvos mokslininkų iki šiol nebuvo nagrinėta. Mokslinių tyrimų tikslas – ištirti kovos su terorizmu priemonių įtaką žmogaus teisėms JAV po 2001 m. rugsėjo 11-osios. Uždaviniai – apžvelgti JAV teisės aktus, priimtus po Rugsėjo 11-osios teroristinių išpuolių; išanalizuoti atsiradusius JAV institucijų įgaliojimus kovos su terorizmu srityje; išanalizuoti naujų teisės aktų įtaką žmogaus teisėms. Tyrime taikyti sisteminės analizės, dokumentų analizės, lyginamasis ir apibendrinimo metodai.

Raktiniai žodžiai


žmogaus teisės; terorizmas; kontrterorizmas; teisėsauga; žvalgyba; JAV teisės aktai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195