Europietiškosios mažumų koncepcijos vystymasis ir įtaka (I dalis)

Arndt Künnecke

Santrauka


Europoje neegzistuoja visuotinai pripažįstamos mažumų koncepcijos. Šio tyrimo pirmoje dalyje analizuojama mažumų koncepcijos formavimo JT, UNESCO ir ESBO dokumentuose raida. Antroje šio tyrimo dalyje (ji bus spausdinama kitame šio leidinio numeryje) bus analizuojami specifiniai mažumų koncepcijos kriterijai, kurie buvo suformuoti su mažumų teisių apsauga susijusiuose Europos Tarybos ir Europos Sąjungos dokumentuose ir kuriuos mažumų grupės Europoje turi atitikti, kad galėtų naudotis minėtų teisės aktų teikiama apsauga.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė teisė; žmogaus teisės; mažumų teisės; mažumų samprata; Europos Sąjunga

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-4-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195