Proporcingumas: nuo idėjos iki procedūros (straipsnis anglų kalba)

Artūras Panomariovas, Egidijus Losis

Santrauka


Europos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje įtvirtintas proporcingumo principas yra laikytinas vienu iš daugelio „saugiklių“, galinčiu padėti apsaugoti konkretų žmogų nuo pareigūnų, įgaliotų taikyti procesines prievartos priemones, savivalės arba nepagrįsto piktnaudžiavimo jiems suteiktais įgaliojimais. Nors Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse de jure yra įtvirtinta bendra nuostata, turinti apibrėžti proporcingumo idėją (principą), tačiau dėl šio principo turinio nepakankamo apibrėžtumo šis principas de facto nėra tinkamai bei nuosekliai įgyvendinamas procesines prievartos priemones taikančių baudžiamojo proceso subjektų praktinėje veikloje, o tai savo ruožtu sudaro prielaidas ne tik žmogaus teisių nepagrįstiems suvaržymams, bet kai kuriais atvejais net ir pažeidimams.

Raktiniai žodžiai


proporcingumas; principas; žmogaus teisės ir laisvės; prievartos priemonės; baudžiamasis procesas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195