Žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvos Respublikos Seimo priimamuose teisės aktuose

Arminas Lydeka

Santrauka


Pagarba žmogaus teisėms – vienas esminių demokratinio pasaulio bruožų. Atkurdama nepriklausomybę, lietuvių Tauta žinojo, kad nori eiti demokratiniu keliu. Referendumu priimtoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – Konstitucija) skelbiama, kad žmogaus teisės yra prigimtinės. Konstitucija Tautos atstovus įpareigoja politine valia siekti įtvirtinti žmogaus teises ir laisves. Įstatymų leidybos procedūra reglamentuota taip, kad svarstomi teisės aktų projektai būtų įvertinti kaip atitinkantys Konstituciją, Europos teisę ir tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Tačiau vienų teisių įgyvendinimas neturėtų stelbti kitų teisių, todėl įstatymų leidyboje reikėtų laikytis pagrindinių žmogaus teisių apsaugos principų ir nesistengti modeliuoti visų gyvenimiškų situacijų.

Raktiniai žodžiai


Žmogaus teisės; teisinė pagalba; lygių galimybių politika; visų formų diskriminacija; užsieniečių teisės; asmens duomenų apsauga; vartotojų teisės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195