Numeris Pavadinimas
 
Tomas 28, Numeris 1 (2021): Jurisprudencija VEIKSMINGO RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO UŽTIKRINIMAS ĮGYVENDINANT RESTRUKTŪRIZAVIMO IR NEMOKUMO DIREKTYVĄ Santrauka  PDF
Audronė Balsiukienė, Mykolas Kirkutis, Vigintas Višinskis
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Europos Sąjungos tarnautojų teismo vieta Europos Sąjungos teismų sistemoje Santrauka  PDF
Natalija Točickienė, Inga Jablonskaitė-Martinaitienė
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija TURIZMO SANTYKIŲ TEISINIS REGULIAVIMAS NACIONALINIU, TARPTAUTINIU IR SUPRANACIONALINIU LYGMENIMIS Santrauka  PDF
Salvija Kavalnė, Edmundas Rusinas
 
Tomas 19, Numeris 4 (2012): Jurisprudencija Kada Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija yra taikoma nacionaliniu lygmeniu? Santrauka  PDF (English)
Allan Rosas
 
Tomas 72, Numeris 64 (2005): Jurisprudencija Europos Sąjungos plėtros įtaka Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklai Santrauka  PDF (English)
Stéphane Arnaud
 
Tomas 20, Numeris 2 (2013): Jurisprudencija Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktikos privalomoji galia Santrauka  PDF (English)
Gundega Mikelsone
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aktualijos pagrindinių teisių į privatų ir šeimos gyvenimą bei asmens duomenų apsaugą srityje Santrauka  PDF
Dalia Misiūnaitė-Kamarauskienė
 
Tomas 83, Numeris 5 (2006): Jurisprudencija Europos teisės ir nacionalinės administracinės justicijos santykis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikloje Santrauka  PDF
Deimilė Prapiestytė
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjungos pagrindinės laisvės pagal ES konstitucinę sutartį Santrauka  PDF (English)
Pavelas Ravluševičius
 
Tomas 107, Numeris 5 (2008): Jurisprudencija Europos Sąjungos sanglaudos teisinės prigimties problemos Santrauka  PDF
Kristina Bernotaitė
 
Tomas 97, Numeris 7 (2007): Jurisprudencija Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai. Pirma dalis Santrauka  PDF
Virgilijus Valančius
 
Tomas 99, Numeris 9 (2007): Jurisprudencija Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai (II dalis) Santrauka  PDF
Virgilijus Valančius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės santykio klausimu Santrauka  PDF
Saulius Katuoka
 
Tomas 27, Numeris 2 (2020): Jurisprudencija TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ IR SAVIRAIŠKOS BEI INFORMACIJOS LAISVĖS SUDERINAMUMO PROBLEMATIKA Santrauka  PDF
Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė
 
Tomas 92, Numeris 2 (2007): Jurisprudencija Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis su Lietuvos teise Santrauka  PDF
Pavelas Ravluševičius
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimo į lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos Santrauka  PDF
Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša
 
Tomas 97, Numeris 7 (2007): Jurisprudencija Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos įtaka nacionalinei teisei bei jurisprudencijai, tobulinant žmogaus teisių apsaugą. Konvencijos ir Europos Sąjungos teisės santykis Santrauka  PDF
Danutė Jočienė
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę Europos Sąjungos teisėje Santrauka  PDF
Ignas Vėgėlė
 
Tomas 100, Numeris 10 (2007): Jurisprudencija Draudimas apmokestinti vidaus mokesčiais pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties 90-ąjį straipsnį Santrauka  PDF
Ignas Vėgėlė
 
Tomas 97, Numeris 7 (2007): Jurisprudencija Nacionalinių teismų teisė ir pareiga kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą Santrauka  PDF
Ignas Vėgėlė
 
0 - 0 iš 36 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.