Pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos (kvalifikavimo) direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje

Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša

Santrauka


2006 m. spalio 10 d. pasibaigė Tarybos 2004 m. balandžio 29 d. direktyvos Nr. 2004/83/EB (Kvalifikavimo direktyva) perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Šis straipsnis yra pirmasis iš straipsnių ciklo „Europos Sąjungos prieglobsčio direktyvų perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje“, kuriame analizuojama Kvalifikavimo direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę padėtis, direktyvos nuostatų įtaka Lietuvos prieglobsčio teisės raidai ir atkreipiamas dėmesys į vis dar neperkeltas arba netinkamai perkeltas direktyvos nuostatas bei praktines problemas, kurios gali kilti taikant šią direktyvą. Straipsnis gali būti naudingas migracijos institucijoms ir teismams, taikantiems direktyvos nuostatas prieglobsčio bylose, bei įstatymų leidėjui siekiant užtikrinti visišką direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę bei tobulinant dabartinę teisinę bazę Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


užsieniečiai; pabėgėliai; prieglobsčio prašytojai; užsieniečių teisinė padėtis; Užsieniečių įstatymas; prieglobstis; pabėgėlio statusas; papildoma apsauga; laikina apsauga; prieglobsčio direktyvos; Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; Kvalifikavimo direkt

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195