Europos Sąjungos pagrindinės laisvės pagal ES konstitucinę sutartį

Pavelas Ravluševičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos problemos sietinos su Europos Sąjungos pagrindinių laisvių funkcionavimo užtikrinimu. Europos Konstitucijoje pateikiamas patikslintas ES pagrindinių laisvių katalogas. Europos Konstitucijos ketvirto straipsnio nuostatoje teigiama, kad Sąjunga garantuoja savo viduje laisvą asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą, taip pat steigimosi laisvę pagal Konstitucijos nuostatas. Be to, taikant Konstituciją, nepažeidžiant joje numatytų konkrečių nuostatų, draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl pilietybės. Diskriminavimo draudimas pilietybės pagrindu – pagrindinis straipsnyje nagrinėjamas klausimas.
Europos Sąjungos pagrindinių laisvių veikimo „body politique“ sąlygomis problematika labai sudėtinga. Manytina, jog siekis nustatyti politiškai ir ne tik ekonomiškai atsakingus, priverstų spręsti pateiktus uždavinius ES suvalstybinimo linkme. Tam tikslui vis dažniau vartojamas „federal interweatment“ terminas.
Straipsnyje nesiekiama pateikti galutinį atsakymą, kaip spręsti minėtą problemą, nors ir bandoma ES pagrindinių laisvių sistemą palyginti su nacionalinės Konstitucijos reikalavimais. Straipsnyje pabrėžti skirtumai tarp LR Konstitucijos ir ES Konstitucijos norminių reikalavimų.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos konstitucinė sutartis; Europos Sąjungos pagrindinės laisvės; Europos Sąjungos materialinė teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195