Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimo į lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemos

Lyra Jakulevičienė, Laurynas Biekša

Santrauka


2005 m. vasario 6 d. pasibaigė 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos Nr. 2003/9/EB, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (toliau – Priėmimo sąlygų direktyva) perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Šis straipsnis yra antrasis iš straipsnių ciklo apie Europos Sąjungos prieglobsčio direktyvų perkėlimo į Lietuvos teisę ir įgyvendinimo problemas , kuriame analizuojama Priėmimo sąlygų direktyvos perkėlimo į Lietuvos teisę padėtis, direktyvos nuostatų įtaka Lietuvos prieglobsčio teisės raidai ir atkreipiamas dėmesys į vis dar neperkeltas arba netinkamai perkeltas direktyvos nuostatas bei praktines problemas, kurios gali kilti taikant šią direktyvą. Straipsnis gali būti naudingas direktyvos nuostatas taikančioms ir priėmimo sąlygas prieglobsčio prašytojams užtikrinančioms valstybės institucijoms bei įstatymų leidėjui, siekiant garantuoti visišką direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę bei tobulinti dabartinę teisinę bazę Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; užsieniečiai; pabėgėliai; prieglobsčio prašytojai; užsieniečių teisinė padėtis; prieglobstis; Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; priėmimo sąlygų direktyva; direktyvų perkėlimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195