Pirmųjų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų prieglobsčio bylose pamokos

Lyra Jakulevičienė

Santrauka


Nuo 2009 m. Europos Sąjungos valstybių narių teismai pirmą kartą įgijo realią teisę teikti paklausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui dėl ES teisės aiškinimo ir taikymo prieglobsčio srityje. Pirmieji Teismo priimti sprendimai rodo dviprasmiškas tendencijas: vieni kaltina teismą nekompetentingumu prieglobsčio klausimais, kiti mano, kad autoritetingo sprendimo priėmimas ne nacionaliniu lygmeniu padės išvystyti teisminę prieglobsčio teisės aiškinimo ir taikymo praktiką Europos Sąjungoje, ko nepavyko pasiekti tarptautiniu mastu. Kadangi ES Teismo sprendimai taip pat yra ES teisės dalis, valstybės narės turėtų vystyti nacionalinę prieglobsčio teisę atsižvelgdamos į teismo sprendimus dėl ES prieglobsčio teisės aiškinimo ir taikymo. Iki 2012 m. pradžios teismas buvo priėmęs aštuonis sprendimus, kuriais aiškinami įvairūs ES prieglobsčio teisės probleminiai klausimai. Šiame straipsnyje apibendrinama ES Teismo praktika prieglobsčio bylose, susijusiose su pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimu, ir pateikiamas kritiškas Teismo priimtų prejudicinių sprendimų vertinimas. Straipsnio tikslas – supažindinti Lietuvos suinteresuotas institucijas ir pavienius teisininkus su pirmaisiais ES Teismo sprendimais prieglobsčio bylose ir paskatinti diskusiją dėl Teismo sprendimuose nustatytų taisyklių pritaikymo Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


prieglobstis; Europos Sąjungos prieglobsčio teisė; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai; prieglobsčio direktyvų aiškinimas ir taikymas; pabėgėlio statuso nustatymas; papildomos apsaugos suteikimas; pabėgėlio statuso pasibaigimas; apsauga dėl vyks

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195