Kvalifikacijos pripažinimas įgyvendinant asmenų judėjimo ir paslaugų teikimo laisves

Ignas Vėgėlė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas išsilavinimo pripažinimo teisinis reguliavimas Europos Bendrijoje. Išskiriamas išsilavinimo pripažinimas akademiniais ir profesiniais tikslais, nuosekliai tiriant profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą Europos Bendrijoje. Pabrėžiama, kad kvalifikacijos pripažinimo reguliavimui Europos Bendrijos teisėje itin svarbi reglamentuojamos profesijos sąvoka. Atskleidus šios sąvokos turinį analizuojami pagrindiniai Europos Bendrijos norminiai teisės aktai – kvalifikacijų pripažinimo direktyvos. Straipsnyje aptariami šių teisės aktų sistema bei pagrindiniai šių teisės aktų keitimo bei pildymo raidos etapai, atskirai apžvelgiamas naujausias norminis aktas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.
Šiame straipsnyje neapsiribojama norminių teisinių aktų analize, bet atskleidžiama ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įtaka kvalifikacijų pripažinimo sistemos raidai. Analizuojami reikšmingi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai kvalifikacijų pripažinimo srityje, atskleidžiama laisvą asmenų judėjimą ir paslaugų teikimo laisvę reguliuojančių Europos Bendrijos Steigimo sutarties taisyklių reikšmė Europos Bendrijos teisėje įtvirtintai kvalifikacijų pripažinimo sistemai.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; Europos Bendrijos teisė; diplomų pripažinimas; kvalifikacijų pripažinimas; laisvas asmenų judėjimas; paslaugų teikimo laisvė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195