Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos aktualijos pagrindinių teisių į privatų ir šeimos gyvenimą bei asmens duomenų apsaugą srityje

Dalia Misiūnaitė-Kamarauskienė

Santrauka


Darbe aptariami kai kurie Teisingumo Teismo sprendimų pagrindinių teisių į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą srityje, priimtų nuo 2014 metų pradžios, aspektai. Ypač daug dėmesio skiriama šio teismo jurisprudencijoje pateiktiems išaiškinimams, susijusiems su minėtų teisių apsaugai reikšmingomis asmens duomenų, jų tvarkymo, asmens duomenų valdytojo sąvokomis, šių teisių apribojimu ir jo pateisinimu bei su duomenų apsaugos priežiūros institucijos nepriklausomumu. Nagrinėjami sprendimai laikytini itin svarbiais tolesniam atitinkamų Europos Sąjungos bei jų pagrindu priimtų nacionalinių teisės aktų aiškinimui ir taikymui.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija; teisė į privatų ir šeimos gyvenimą; asmens duomenų apsauga; pagrindinių teisių apribojimas; asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195