##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dalia Misiūnaitė-Kamarauskienė

Santrauka

Darbe aptariami kai kurie Teisingumo Teismo sprendimų pagrindinių teisių į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą srityje, priimtų nuo 2014 metų pradžios, aspektai. Ypač daug dėmesio skiriama šio teismo jurisprudencijoje pateiktiems išaiškinimams, susijusiems su minėtų teisių apsaugai reikšmingomis asmens duomenų, jų tvarkymo, asmens duomenų valdytojo sąvokomis, šių teisių apribojimu ir jo pateisinimu bei su duomenų apsaugos priežiūros institucijos nepriklausomumu. Nagrinėjami sprendimai laikytini itin svarbiais tolesniam atitinkamų Europos Sąjungos bei jų pagrindu priimtų nacionalinių teisės aktų aiškinimui ir taikymui.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis