##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Artur Doržinkevič Indrė Maculevičienė

Santrauka

Straipsnyje siekiama įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo problemiką specialių kategorijų (intelektinės nuosavybės, viešųjų pirkimų ir bylų, susijusių su komercinės paslapties apsauga kategorijos) civilinėse bylose. Tuo tikslu apžvelgiamos bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ir jų formavimosi raida. Lyginamuoju aspektu įvertinamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos Anglijos teisėje. Taip pat apžvelgiamas tarpukario Lietuvos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas. Aptarus tradicines laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, straipsnyje analizuojami specialūs Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktai ir teismų praktika, susijusi su specialių kategorijų laikinųjų apsaugos priemonių taikymu civilinėse bylose.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis