plugins.themes.bootstrap3.article.main661b07cec61ee

Artur Doržinkevič Indrė Maculevičienė

Santrauka

Straipsnyje siekiama įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
problemiką specialių kategorijų (intelektinės nuosavybės, viešųjų pirkimų ir bylų, susijusių su komercinės paslapties apsauga kategorijos) civilinėse bylose. Tuo tikslu apžvelgiamos bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos ir jų formavimosi
raida. Lyginamuoju aspektu įvertinamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos Anglijos teisėje. Taip pat apžvelgiamas tarpukario Lietuvos laikinųjų apsaugos
priemonių taikymo institutas. Aptarus tradicines laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, straipsnyje analizuojami specialūs Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės
aktai ir teismų praktika, susijusi su specialių kategorijų laikinųjų apsaugos priemonių
taikymu civilinėse bylose.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661b07cec8275

Skyrius
Mokslo straipsnis