Europos Sąjungos teisės tiesioginis veikimas ir jos taikymas – dvi skirtingos tapačios doktrinos dalys?

Deividas Soloveičikas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama viena iš pagrindinių dilemų, su kuria susiduriama siekiant suformuoti veiksmingą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės tiesioginio veikimo doktrinos praktiką nacionalinėje teisėje. Šioje publikacijoje tiriama, ar Europos Sąjungos teisės tiesioginis veikimas ir taikymas yra tapačios ar skirtingos koncepcijos. Straipsnio autorius, remdamasis ES teisės doktrina ir Europos Teisingumo Teismo praktika, siekia pagrįsti, kad ES teisės veikimas ir taikymas yra iš esmės tapačios sąvokos. Be to, šioje publikacijoje analizuojamos ES teisės tiesioginio veikimo ir taikymo sąlygos bei jų įgyvendinimo pradžia Lietuvos teismų praktikoje.

Raktiniai žodžiai


bendroji rinka; valstybės narės; Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos teisės tiesioginis veikimas ir taikymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195