Darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę Europos Sąjungos teisėje

Ignas Vėgėlė

Santrauka


Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo aptarti pranešime, skaitytame 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjami pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės suderinimo su Europos Bendrijos teise darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę klausimai, pateikiamos pagrindinės šio instituto sąvokos.
Straipsnyje apžvelgiama darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę derinimo Europos Bendrijos teisėje raida, atskleidžiama Europos Bendrijoje taikoma darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę sistema. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Lietuvos teisėje įtvirtinto darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę instituto derinimo su Europos Bendrijos teise problemos, pateikiami pasiūlymai, kaip tobulinti Lietuvos teisę.
Šio straipsnio tikslas – pateikti darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę sąvoką, ištirti šio instituto taikymą Europos Bendrijos ir Lietuvos teisėje bei atskleisti pagrindinius Lietuvos teisės derinimo su Europos Bendrijos teise trūkumus. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių ir darbo teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų dalyvavimą valdant įmonę. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis-analitinis, sisteminis, lyginamasis ir kiti.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; darbo teisė; įmonių teisė; darbuotojų da-lyvavimas valdant įmonę; darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus; darbuotojų informa-vimas ir konsultavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195