Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai. Pirma dalis

Virgilijus Valančius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami Europos Sąjungos teisės ir Lietuvos administracinės justicijos sąlyčio aspektai. Atskirai nagrinėjamas klausimas, kodėl svarbu tinkamai taikyti Europos Sąjungos teisę administraciniuose teismuose. Nagrinėjami „pamatiniai“ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai, susiję su žalos atlyginimu, nacionaliniams teismams pažeidus Europos Sąjungos teisės normas. Siekiama pagrįsti, kad nors Europos Bendrijų teismų sprendimai yra itin aktualūs valstybių narių administraciniams teismams, tačiau nacionalinių teismų praktika taip pat gali daryti įtaką Europos Bendrijų teismų praktikai.
Pabrėžiama, kad Lietuvos administracinių teismų praktika, taikant Europos Sąjungos teisės normas, turėtų būti aktuali ir bendrosios kompetencijos teismams, kurie išimtiniais atvejais sprendžia administracinių aktų teisėtumo klausimus. Straipsnyje taip pat gvildenami konkretūs probleminiai Lietuvos administracinių teismų praktikos pavyzdžiai, susiję su Europos Sąjungos teisės normų taikymu konkurencijos, muitų, mokesčių bei kitose srityse.
Lietuva mini narystės Europos Sąjungoje trejų metų sukaktį [1]. Neabejotina, kad ši narystė tapo dideliu iššūkiu teisinei bendruomenei. Regis, labiausiai tai pajuto administracinė justicija. Tai nestebina. Europos Bendrijų (toliau ir – EB) teisė pati savaime yra sudaryta, visų pirma, iš administracinio pobūdžio taisyklių. Taigi logiška, kad pirmiausia ir daugiausia su Europos Sąjungos (toliau ir – ES) teisės taikymu susidūrė būtent administraciniai teismai.
Tačiau prieš gilindamiesi į konkretesnę Europos Sąjungos teisės įtaką Lietuvos administracinei justicijai, pabandykime atsakyti į klausimą, kodėl apskritai svarbu teisingai taikyti ES teisę Lietuvos administraciniuose teismuose ir kam Lietuvoje administracinių teismų praktika, taikant ES teisės normas, turėtų būti įdomi, kas turėtų į ją atsižvelgti? Kodėl svarbu tinkamai taikyti ES teisę? Koks nacionalinės administracinės justicijos poveikis suvokiant Bendrijų teisės turinį? Manytume, atsakymai į šiuos ir kitus klausimus padėtų geriau apčiuopti straipsnio tikslą.
Šio straipsnio tikslas – atskleisti tinkamo Europos Sąjungos teisės taikymo Lietuvos administraciniuose teismuose reikšmę bei pabandyti įžvelgti Europos Sąjungos teisės galimo poveikio Lietuvos administracinių teismų praktikai, pirmiausia – teisinei argumentacijai, orientyrus.
Straipsnio objektas – Lietuvos administracinės justicijos ir Europos Sąjungos teisės sąlyčio apraiškos, Europos Bendrijų ir nacionalinių administracinių teismų bendradarbiavimo pavyzdžiai.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; administracinis procesas; prejudicinis sprendimas; konkurencijos teisė; muitų teisė; mokesčių teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195