Europos Sąjungos tarnautojų teismo vieta Europos Sąjungos teismų sistemoje

Natalija Točickienė, Inga Jablonskaitė-Martinaitienė

Santrauka


Straipsnyje* nagrinėjamos pirmojo Europos Sąjungos specializuotojo teismo – Tarnautojų teismo steigimo priežastys ir etapai, jo sudėtis, ypatinga, palyginti su Teisingumo Teismu ir Bendruoju Teismu, teisėjų skyrimo tvarka, šio teismo kompetencija ir jo vieta Europos Sąjungos teismų sistemoje. Aptariamas visiškai naujas dėl Tarnautojų teismo sprendimų apeliacine tvarka priimtų Bendrojo Teismo sprendimų peržiūros Teisingumo Teisme institutas ir su juo susijusios Sąjungos teisės vienovės ir darnumo sąvokos. Išsamiai tiriami teisiniai Tarnautojų teismo steigimo pagrindai, steigimo dokumentai ir jų parengiamieji dokumentai. Analizuojama jo steigimo įtaka procesui kituose Sąjungos teismuose.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; Tarnautojų teismas; Sprendimas 2004/752; Sąjungos teisė; viešosios tarnybos ginčai; apeliaciniai skundai; peržiūra; Sąjungos teisės vienovė ir darnumas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195