plugins.themes.bootstrap3.article.main661b0f3378cd8

Audronė Balsiukienė Mykolas Kirkutis Vigintas Višinskis

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos veiksmingo restruktūrizavimo užtikrinimo problemos, perkeliant į Lietuvos Respublikos teisę Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvą. Autoriai nagrinėja, kokie yra restruktūrizavimo proceso ekonominiai, socialiniai, teisiniai tikslai, kaip šis procesas gali išsaugoti rinkoje veikiančias gyvybingas įmonės, susidūrusias su mokumo problemomis. Vertinama, kokie yra Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos tikslai ir kodėl kyla restruktūrizavimo procesų harmonizavimo poreikis Europos Sąjungoje.
Straipsnyje daug dėmesio skiriama Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvoje nustatytų restruktūrizavimo proceso veiksmingumo užtikinimo elementų analizei: esminėms sutartims, naujam ir tarpiniam finansavimui, atskirų vykdymo užtikrinimo priemonių sustabdymui, restruktūrizavimo planui. Analizuojama, kaip šie restruktūrizavimo proceso elementai gali padėti užtikrinti gyvybingų įmonių išsaugojimą ir veiklos tęstinumą restruktūrizavimo proceso metu.
Autoriai taip pat nagrinėja siūlomus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimus dėl Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos perkėlimo, vertina, ar siūlomi įstatymo pakeitimai leis užtikrinti restruktūrizavimo proceso veiksmingumą.

plugins.themes.bootstrap3.article.details661b0f337aa72

Skyrius
Mokslo straipsnis