Europos Sąjungos plėtros įtaka Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklai

Stéphane Arnaud

Santrauka


Šiuo metu dar neįmanoma tiksliai nustatyti visų naujausiojo ES plėtros etapo padarinių, tačiau paskutinių Bendrijų teisės normų pakeitimų, padarytų Teisingumo Teismo atžvilgiu, pakanka norint apskritai apibūdinti 2004 m. gegužės 1 d. įvykusio ES plėtros etapo įtaką Europos Bendrijų Teisingumo Teismo veiklai.
Europos Bendrijų Teisingumo Teismas kaip svarbiausioji ES teisminė institucija turėjo prisitaikyti daugeliu atžvilgių, tačiau šis procesas dar nėra baigtas. Todėl Teisingumo Teismo statutas ir Procedūros reglamentas numato galimybę ateityje, esant reikalui, supaprastinta tvarka atlikti būtinus Teismo procedūros pakeitimus ir garantuoti tolesnį šios teisminės institucijos veiklos efektyvumą.
Struktūriniu požiūriu Teisingumo Teismo teisėjų skaičiaus padidėjimas nuo 15 iki 25 lėmė teisėjų kolegijų sudarymo tvarkos pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, kad buvo paskirta 10 naujų teisėjų, teisėjų kolegijos buvo išplėstos, kartu proporcingai paskirstant visų Teismo narių darbo krūvį. Be to, būtinybė išsaugoti „piliečių Europai“ reikalingą kalbų įvairovę, buvo įgyvendinta proporcingai naujų valstybių narių skaičiui išplečiant Teismo vertimų padalinius.
Tačiau norint sutrumpinti ar bent išsaugoti ligšiolinius procesinius terminus visų šių priemonių neužteko. Todėl reikėjo iš dalies pakeisti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros taisykles. Nuo šiol ši ES teisminė institucija nesudėtingą bylą gali išspręsti be generalinio advokato išvadų arba nuspręsti išnagrinėti bylą priimant motyvuotą nutartį. Reikia pripažinti, kad tokių priemonių efektyvumas vis dėlto yra ribotas, kadangi nepaisant to, kad pirmaisiais naujausiojo ES plėtros etapo metais jos statistiškai leido sumažinti nenagrinėtų bylų skaičių, tačiau jau padaryti pakeitimai, atsižvelgiant į spartų ir besitęsiantį kreipimųsi į Liuksemburgo teismą augimą, ateityje nesumažins šios teisminės institucijos darbo krūvio. Europos Sąjungos teisminių institucijų kompetencijos perskirstymas, įkuriant Europos Sąjungos tarnautojų teismą, Europos Sąjungos patentų teismą bei numatant galimybę įkurti kitus specializuotus teismus, turėtų prisidėti prie racionalaus bylų sprendimo.
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo darbo rezultatai, pasiekti praėjusiais metais, atspindi akivaizdų ES plėtros poveikį Teismo veiklai. Nors Teisingumo Teismo funkcionavimas buvo iš anksto ir laipsniškai tobulinamas prieš naujausiąjį ES plėtros etapą, tačiau kai kurie instituciniai pokyčiai ir teisinio reglamentavimo pakeitimai dar būtini. Sutartis dėl Konstitucijos Europai puikiai įsilieja į šį dinamišką procesą. Siekiant sutrumpinti teisminį procesą, dar turi būti modifikuota ES teisminių institucijų kompetencija išlaikant pagarbą pagrindinėms procesinėms teisėms.
Jau dabar yra padėti tvirti teisiniai pagrindai, užtikrinsiantys Europos Sąjungos teisminių institucijų tolesnį efektyvumą ir tinkamą pasiruošimą kitiems ES plėtros etapams.

Raktiniai žodžiai


Europos Bendrijų Teisingumo Teismas; Europos Sąjungos teisminės institucijos; Europos Sąjungos teisė; Europos Sąjungos plėtra

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195