Europos Sąjungos teisės poveikis Lietuvos administracinei justicijai: tendencijų kontūrai (II dalis)

Virgilijus Valančius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos Europos Sąjungos teisės ir Lietuvos administracinės justicijos sąlyčio problemos. Taikant sisteminės analizės, dokumentų analizės, lyginamąjį ir kitus mokslinio tyrimo metodus bei Europos Sąjungos teisės normas, analizuojamos naujausios Lietuvos administracinių teismų praktikos tendencijos. Atskirai svarstomas klausimas, kodėl svarbu tinkamai taikyti Europos Sąjungos teisę administraciniuose teismuose. Nagrinėjami „pamatiniai“ Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai, susiję su žalos atlyginimu, nacionaliniams teismams pažeidus Europos Sąjungos teisės normas. Straipsnyje siekiama pagrįsti, kad nors Europos Bendrijų teismų sprendimai yra itin aktualūs valstybių narių administraciniams teismams, nacionalinių teismų praktika taip pat turi potencialą daryti įtaką Europos Bendrijų teismų praktikai. Pabrėžiama, kad Lietuvos administracinių teismų praktika, taikant Europos Sąjungos teisės normas, turėtų būti aktuali ir bendrosios kompetencijos teismams, kurie išimtiniais atvejais sprendžia administracinių aktų teisėtumo klausimus. Gvildenami konkretūs probleminiai Lietuvos administracinių teismų praktikos pavyzdžiai, susiję su Europos Sąjungos teisės normų taikymu konkurencijos, muitų, mokesčių bei kitose srityse.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; administracinis procesas; viešojo administravimo institucijų diskrecija; konkurencijos teisė; muitų teisė; mokesčių teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195