Numeris Pavadinimas
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija CONTRA SPOLIATOREM TAIKYMO PROBLEMOS CIVILINIAME PROCESE Santrauka  PDF
Remigijus Jokubauskas
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Susitarimai dėl jurisdikcijos šeimos teisės bylose: galiojančios nacionalinės teisės ir Ukrainos tarptautinių sutarčių analizė Santrauka  PDF (English)
Yuliya Chernyak
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija CIVILINIS TURTO KONFISKAVIMAS KAIP ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO TEISINIS INSTRUMENTAS Santrauka  PDF
Romualdas Drakšas
 
Tomas 69, Numeris 61 (2005): Jurisprudencija Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos Santrauka  PDF
Dainius Raižys
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Tarptautinis civilinis procesas: samprata ir vieta nacionalinės teisės sistemoje Santrauka  PDF
Ramūnas Kontrauskas
 
Tomas 81, Numeris 3 (2006): Jurisprudencija Skolininko turto paieška vykdymo procese Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 104, Numeris 2 (2008): Jurisprudencija Teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis, Dangutė Ambrasienė
 
Tomas 83, Numeris 5 (2006): Jurisprudencija Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai Santrauka  PDF
Rimvydas Norkus, Salvija Kairytė
 
Tomas 91, Numeris 1 (2007): Jurisprudencija Teisinė vykdymo proceso prigimtis Santrauka  PDF
Egidija Stauskienė
 
Tomas 91, Numeris 1 (2007): Jurisprudencija Antstolio procesinių veiksmų apskundimas Santrauka  PDF
Stasys Vėlyvis, Vigintas Višinskis, Inga Žalėnienė
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 69, Numeris 61 (2005): Jurisprudencija Draudimo skųsti sprendimą už akių klausimai Santrauka  PDF
Goda Ambrasaitė
 
Tomas 101, Numeris 11 (2007): Jurisprudencija Teismo išduodami vykdomieji dokumentai Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis, Egidija Stauskienė
 
Tomas 109, Numeris 7 (2008): Jurisprudencija Bankroto proceso samprata Santrauka  PDF
Vilija Mikuckienė
 
Tomas 77, Numeris 69 (2005): Jurisprudencija Kai kurios turto realizavimo vykdymo procese problemos Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 102, Numeris 12 (2007): Jurisprudencija Civil procedure; enforcement procedure; public auction Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 79, Numeris 1 (2006): Jurisprudencija Teismo sprendimo vykdymo vieta Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 79, Numeris 1 (2006): Jurisprudencija Smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo ypatumai: teorija ir praktika Santrauka  PDF
Rimvydas Norkus
 
Tomas 103, Numeris 1 (2008): Jurisprudencija Raginimas įvykdyti sprendimą Santrauka  PDF
Vigintas Višinskis
 
Tomas 79, Numeris 1 (2006): Jurisprudencija Apeliacinio proceso prielaidos Santrauka  PDF
Goda Ambrasaitė
 
0 - 0 iš 37 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.