Bankroto proceso samprata

Vilija Mikuckienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama bankroto procesą reguliuojančių teisės normų teisinė prigimtis, bandant atsakyti į klausimą, ar bankroto santykius reguliuojančios teisės normos galėtų suformuoti savarankišką teisės šaką. Šiuo tikslu tiriamas bankroto proceso teisinio reguliavimo dalykas, metodas, tikslai ir tikslingumas. Konstatuojama, jog bankroto teisinių santykių dalyką galima apibūdinti kaip santykius, susiklostančius dėl skolininko nemokumo, kai skolininko turto nepakanka visų kreditorių reikalavimams patenkinti, bei su tuo susijusius teisinius santykius. Bankroto teisiniuose santykiuose egzistuojant tiek dispozityvaus, tiek imperatyvaus teisinio reguliavimo metodo elementams, jų reguliavimo metodas pripažintinas mišriu. Čia vyrauja imperatyvus teisinio reguliavimo metodas. Taigi autorė daro išvadą, jog bankroto teisiniams santykiams reguliuoti būdinga specialusis reguliavimo metodas. Tačiau ar to pakanka, kad bankroto teisinius santykius reguliuojančios normos sudarytų savarankišką teisės šaką? Įstatymų leidėjas prie civilinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų priskirdamas ir bankroto bei restruktūrizavimo bylas kartu apibrėžė civiliniam procesui būtinus įgyvendinti tikslus, t. y. ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti ar ginčijami dėl skolininko nemokumo, interesus.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; bankroto procesas; nemokumas; bankrotas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195