Teismo sprendimo vykdymo vieta

Vigintas Višinskis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas teismo sprendimo vykdymo vietos teisinis reglamentavimas, pagrindžiama šio reglamentavimo svarba, atkreipiamas dėmesys į CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos reglamentavimo trūkumus ir panašumus, siūlomi CPK pakeitimai tiksliau apibrėžiantys vykdymo vietą.
Antstolio veikla ribojama antstolio teritorine kompetencija. Todėl sprendimo vykdymo vieta ir vykdymo veiksmų atlikimo vieta turi sutapti. Ypač svarbu teisingai nustatyti vykdymo vietą pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdant antstolio procesinės veiklos kontrolę bei kreipiantis į teismą dėl vykdymo procese pažeistų teisių gynimo.
CPK 590 str. nustatyti bendrieji kriterijai, apibrėžiantys vykdymo vietą. Straipsnyje detaliai nagrinėjama skolininko fizinio asmens gyvenamosios vietos, turto buvimo vietos ir darbo vietos bei skolininko juridinio asmens buveinės ir turto buvimo vietos samprata. Aptariama išieškojimo iš vertybinių popierių, kaip nematerialaus turto, vykdymo vieta. Nagrinėjamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos, nustatančios pirminę vykdymo vietą, išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio vykdymo vietą ir jų atitiktis CPK.
Straipsnyje aptariamos CPK numatytos išimtys, leidžiančios antstoliui atlikti vykdymo veiksmus nesilaikant teritorinio teismingumo apribojimų.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; vykdymo procesas; antstoliai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195