Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai

Rimvydas Norkus, Salvija Kairytė

Santrauka


2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas [1] numato plačią procesinių formų diferenciaciją ir įtvirtina keletą sumarinių civilinių bylų nagrinėjimo būdų. Šis straipsnis skirtas vieno iš jų – bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo – ypatumų analizei.
Autoriai, remdamiesi sistemine Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatų analize ir lygindami jas su Europos šalių civiline ir civilinio proceso teise, siekia atskleisti, kodėl valdymo gynimui būtina numatyti specialiąsias sumarinio pobūdžio civilinio proceso taisykles, analizuoja požymius, pagal kuriuos bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimas skiriasi nuo įprastosios ginčo teisenos. Tyrime gilinamasi į priežastis, lemiančias tokius ypatumus. Pateikiama bendra bylų dėl daikto valdymo pažeidimo nagrinėjimo ypatumų charakteristika, aptariamas šios procesinės formos santykis su kitais civilinių teisių ir interesų gynimo būdais. Vėliau pereinama prie išsamios bylų dėl valdymo pažeidimų konkrečių ypatumų analizės.
Autoriai nagrinėja specialiųjų civilinio proceso normų paskirtį bylose dėl daikto valdymo pažeidimų, santykį su Civilinio kodekso materialinės teisės nuostatomis bei siekia atsakyti į klausimą, ar pasirinktas procesinis valdymo gynimo būdas yra efektyvus.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; sumarinis procesas; bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195