plugins.themes.bootstrap3.article.main667393c3e0dd0

Artur Doržinkevič

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos civiliniame procese. Kalbant apie pirmąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – tikėtiną ieškinio pagrįstumą, analizuojama šios sąlygos samprata, vertinama, koks teisėjo įsitikinimas būtinas norint nustatyti, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Taip pat analizuojama grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, kaip antrosios būtinosios sąlygos, samprata ir atskiriamos grėsmės ieškovo teisėms ir grėsmės teismo sprendimo faktiniam įvykdymui sąvokos. Galiausiai, vertinamas proporcingumo principo poveikis taikant laikinąsias apsaugos priemones ir analizuojama, ar proporcingumo reikalavimas gali būti laikomas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, atsižvelgiant į užsienio valstybių ir negriežtosios teisės šaltinių gerąją praktiką. Analizuojama aktuali Lietuvos ir užsienio teisės doktrina, teismų praktika.

plugins.themes.bootstrap3.article.details667393c3e4d46

Skyrius
Mokslo straipsnis