Smulkių turtinių ginčų nagrinėjimo ypatumai: teorija ir praktika

Rimvydas Norkus

Santrauka


Straipsnis skirtas vienam iš kontraversiškiausiai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vertinamų civilinio proceso teisės institutų – ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumams. Įtvirtinus galimybę diferencijuoti civilinių bylų nagrinėjimo tvarką atsižvelgiant į ginčo vertę, kiltų klausimas, ar nepažeidžiamas asmenų lygybės prieš įstatymą ir teisės į tinkamą teismo procesą principas. Kita vertus, galėtų būti keliamas ir klausimas, ar valstybė apskritai privalo suteikti asmeniui, reiškiančiam nedidelės turtinės vertės reikalavimą, teisminės gynybos galimybę, ypač tais atvejais, kai bylos nagrinėjimo sąnaudos yra didesnis nei ginčo objekto vertė.
Autorius aptaria teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą kreipiantis į teismą dėl smulkių turtinių ginčų bei galimybę nukrypti nuo bendrųjų proceso taisyklių remiantis ginčo verte. Taikant sisteminės analizės, lyginamąjį ir kitus mokslinio tyrimo metodus, darbe analizuojami kriterijai, lemiantys ginčo priskyrimą smulkių turtinių ginčų kategorijai, bei tokių ginčų nagrinėjimo proceso ypatumų taikymo sritis. Straipsnyje nagrinėjamos ir konkrečios taisyklės, skiriančios smulkių turtinių ginčų nagrinėjimą nuo įprasto civilinio proceso: galimybė nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, įrodinėjimo proceso ypatumai, teismo sprendimo tokiose bylose surašymo specifika.

Raktiniai žodžiai


civilinis procesas; sumarinis procesas; smulkių turtinių ginčų nagrinėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195