Numeris Pavadinimas
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Neformalus baudžiamojo įstatymo taikymas: poreikis, ribos, doktrinos Santrauka  PDF
Oleg Fedosiuk
 
Tomas 85, Numeris 7 (2006): Jurisprudencija Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste Santrauka  PDF
Agnė Baranskaitė, Jonas Prapiestis
 
Tomas 91, Numeris 1 (2007): Jurisprudencija Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčių vengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė Santrauka  PDF
Gytis Kuncevičius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Ukrainos įstatymų leidybos iššūkiai ir perspektyvos nustatant baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su vaistų bandymais: Europos Sąjungos kontekstas Santrauka  PDF (English)
Olena Grebeniuk
 
Tomas 20, Numeris 2 (2013): Jurisprudencija Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis kvalifikavimo ypatumai teismų praktikoje Santrauka  PDF
Aurelijus Gutauskas
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija IŠPLĖSTINIS TURTO KONFISKAVIMAS DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE Santrauka  PDF
Romualdas Drakšas
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Teismų praktikos aktualijos baudžiamosiose bylose dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų Santrauka  PDF
Jolanta Zajančkauskienė
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija CIVILINIS TURTO KONFISKAVIMAS KAIP ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO TEISINIS INSTRUMENTAS Santrauka  PDF
Romualdas Drakšas
 
Tomas 113, Numeris 11 (2008): Jurisprudencija Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius procesinės problemos Santrauka  PDF
Agnė Baranskaitė
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Pasitik ėjimas, verslo etika ir nusikaltimų prevencija – įmonių baudžiamoji atsakomybė pagal Suomijos teisę Santrauka  PDF (English)
Matti Tolvanen
 
Tomas 79, Numeris 1 (2006): Jurisprudencija Baudžiamosios jurisdikcijos taikymo Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie pagal nacionalinius įstatymus naudojasi imunitetu, problemos Santrauka  PDF
Andrius Nevera
 
Tomas 85, Numeris 7 (2006): Jurisprudencija Nusikalstamos veikos neteisėtumo suvokimo samprata ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė Santrauka  PDF
Skirmantas Bikelis
 
Tomas 85, Numeris 7 (2006): Jurisprudencija Vykdytojo eksceso problema baudžiamosios teisės teorijoje ir praktikoje Santrauka  PDF
Aurelijus Gutauskas
 
Tomas 20, Numeris 1 (2013): Jurisprudencija Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos Santrauka  PDF
Laurynas Pakštaitis
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės ištakos Santrauka  PDF
Romualdas Drakšas
 
Tomas 57, Numeris 49 (2004): Jurisprudencija 2000 metų Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse įteisintų bausmių, alternatyvių laisvės atėmimui, vertinimas, remiantis baudžiamosios politikos kontekstu Santrauka  PDF
Jonas Kačerauskas
 
Tomas 98, Numeris 8 (2007): Jurisprudencija Baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus problemos: nacionalinis ir tarptautinis aspektai Santrauka  PDF
Andrius Nevera
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, dalyko probleminiai aspektai Santrauka  PDF
Edita Gruodytė
 
Tomas 59, Numeris 51 (2004): Jurisprudencija Savižudybės medicininiai ir teisiniai aspektai Santrauka  PDF
Justinas Sigitas Pečkaitis, Liaudginas Erdvilas Radavičius
 
Tomas 98, Numeris 8 (2007): Jurisprudencija Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės reglamentavimo bei taikymo problemos Santrauka  PDF
Laurynas Pakštaitis
 
0 - 0 iš 26 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.