Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, dalyko probleminiai aspektai

Edita Gruodytė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami aktualūs narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei augalų, kurių sudėtyje yra narkotizuojančių medžiagų, sampratos ir su ja tiesiogiai susiję kiti aspektai. Remiantis Lietuvos teisės aktų ir tarptautinių konvencijų bei jų komentarų nuostatomis atskleidžiama narkotinių ir psichotropinių medžiagų samprata, augalų, turinčių narkotizuojančių medžiagų, traktavimas Lietuvos teisės aktuose, jų kiekio klausimai ir sampratos skirtumai, taikant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 265 straipsnį ir visus likusius analizuojamojo skyriaus straipsnius, augalų auginimo atribojimo nuo narkotikų gamybos problemos bei administracinės atsakomybės už narkotinių augalų auginimą probleminiai aspektai. Mokslinės analizės metu gautų išvadų pagrindu siūlomi konkretūs teisėkūros lygmens sprendimai.

Raktiniai žodžiai


narkotinės ir psichotropinės medžiagos; augalai; 1961 m. Bendroji konvencija; 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencija; baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195