Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės Konstitucijos ir konstitucinės jurisprudencijos kontekste

Agnė Baranskaitė, Jonas Prapiestis

Santrauka


Straipsnyje analizuojama atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės instituto prigimtis, paskirtis, reikšmė Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų, konstitucinių baudžiamosios teisės principų kontekste. Atskleidžiamos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės instituto konstitucinės ištakos, šio instituto vieta baudžiamosios teisės sistemoje bei svarba valstybės baudžiamojoje politikoje. Konstatuojama šiuolaikinėje baudžiamojoje teisėje ryškėjanti sutaikomosios funkcijos tendencija. Tai daroma remiantis ir Lietuvos Respublikos bei kitų valstybių konstitucine jurisprudencija.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji politika; baudžiamoji teisėkūra; baudžiamoji atsakomybė; atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; viešųjų ir privačių interesų derinimas; baudžiamosios teisės sutaikymo funkcija; konstituciniai baudžiamosios teisės principai; konstitucinė jur

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195