Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo teisinis padarinys

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Straipsnis skirtas nusikalstamos veikos padarymo teisinių padarinių ir baudžiamosios atsakomybės sampratos problemai. Naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato du nusikalstamos veikos padarymo teisinius padarinius: baudžiamąją atsakomybę ir atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Pateikiama bendra nusikaltimo padarymo padarinių apžvalga Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose. Ilgą laiką teisės moksle ir praktikoje baudžiamosios atsakomybės sąvoka buvo problemiška ir nevienodai suprantama. Straipsnyje ši atsakomybės sąvoka aiškinama atsižvelgiant į baudžiamąjį teisinį santykį. Išskiriamos dvi baudžiamosios atsakomybės stadijos. Pateikiamos jų charakteristikos ir atribojimas. Dėmesio skiriama baudžiamosios atsakomybės turiniui. Išsakoma nuomonė dėl procesinių kardomųjų priemonių santykio su baudžiamąja atsakomybe ir atribojimo nuo bausmės sąvokos.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji atsakomybė; bausmė; atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; atleidimas nuo bausmės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195