Baudžiamosios atsakomybės už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus problemos: nacionalinis ir tarptautinis aspektai

Andrius Nevera

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos aktualiausios baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas intelektinei nuosavybei problemos, kurios kilo įsigaliojus 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui. Autorius gvildena BK 192 straipsnio 1 dalyje nustatytos baudžiamosios atsakomybės už literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą ribas. Analizuodamas BK 192 straipsnio 1 dalies dispozicijos rūšies problemą, dalyko sampratos aktualiausius aspektus, požymio „komercijos tikslais“ aiškinimo ribas bei atitinkamos normos taikymo tam tikrus procesinius aspektus (ekspertizės atlikimas ir jos reikšmė įrodinėjant nusikalstamą veiką bei negautų pajamų priteisimas), autorius remiasi Lietuvos teismų praktika bei teikia siūlymus, kaip ją tobulinti. Straipsnis parašytas taikant sisteminės analizės, loginį ir dogmatinį metodus.

Raktiniai žodžiai


intelektinė nuosavybė; intelektinės nuosavybės apsauga; kūrinys; fonograma; komercijos tikslai; baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195