Neteisėtas praturtėjimas kaip nusikalstama veika: ištakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos

Laurynas Pakštaitis

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamas neteisėto praturtėjimo kaip nusikalstamos veikos atsiradimas baudžiamajame įstatyme. Analizuojami argumentai dėl tokio kriminalizavimo pagrįstumo ir būtinumo, nagrinėjamos mokslininkų nuomonės dėl tokios veikos konstitucingumo, tinkamumo, atitikties ultima ratio, kitiems baudžiamosios teisės bei baudžiamojo proceso principams. Straipsnyje analizuojamos teorijoje pateiktos nuomonės dėl baudžiamosios represijos proporcingumo, pateikiami argumentai, grindžiantys naujo kriminalizavimo reikalingumą, iškeliami neteisėto praturtėjimo normos trūkumai, teikiama siūlymų dėl jos, taip pat kitų teisės aktų tobulinimo, trumpai apžvelgiama turto deklaravimo sistema ir jos įtaka nustatant neteisėtą praturtėjimą. Teorinė analizė grindžiama kuklia, tačiau jau besiformuojančia teismų praktika – baudžiamuoju įsakymu ir apkaltinamuoju nuosprendžiu neteisėto praturtėjimo baudžiamosiose bylose.

Raktiniai žodžiai


neteisėtas praturtėjimas; baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195