Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčių vengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė

Gytis Kuncevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip labiausiai teisinėje praktikoje paplitęs mokesčių vengimo būdas. Už šį pažeidimą Lietuvos Respublikos įstatymai numato administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, tačiau šių teisės normų taikymo sąveika nėra suderinta, nenustatyti aiškūs atskirų teisinės atsakomybės rūšių atribojimo kriterijai. Tai sukelia pažeidimų ir nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei veiksmingo teisinės atsakomybės taikymo problemų, todėl straipsnyje mėginama suformuoti, autoriaus nuomone, logiškesnę ir suderintą teisinės atsakomybės priemonių sistemą, kuri leistų laiku reaguoti į kylančias grėsmes asmens, visuomenės ir valstybės finansiniams interesams.
Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiama apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bendra charakteristika ir atskleidžiama jo samprata, parodoma, kaip mokesčių vengimas per buhalterinę apskaitą realizuojamas teisinėje praktikoje.
Antroje dalyje analizuojamas administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą santykio klausimas, išryškinami ir teisiškai įvertinami galiojančių teisės normų formuluočių, taikomų teisės reguliavimo ir apsaugos srityje, trūkumai, sukeliantys šių dviejų atsakomybės rūšių kvalifikavimo konkurenciją. Trečioje straipsnio dalyje nagrinėjamas ir pagrindžiamas naujos redakcijos apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimo sudėties poreikis rengiamame Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso projekte, apžvelgiamos šio pažeidimo sudėties taikymo perspektyvos.
Straipsnyje suformuluotos apibendrinančios išvados ir teikiamas pasiūlymas dėl naujos apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimo sudėties formuluotės naujajame Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse.

Raktiniai žodžiai


apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas; mokesčių vengimas; administracinė atsakomybė; baudžiamoji atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195