##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jonas Kačerauskas

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojamos naujajame mūsų šalies Baudžiamajame kodekse įteisintos laisvės atėmimui, kaip vienai griežčiausių ir plačiausiai pasaulyje taikomų bausmės rūšių, alternatyvios bausmės. Nesigilinama į laisvės atėmimui alternatyvių bausmių atsiradimo ir formavimosi istorinę raidą, bet aptariamos alternatyvių bausmių numatymo 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pagrindinės priežastys, o svarbiausia, straipsnyje pateikiama konkrečių įteisintų bausmių pažintinė ir probleminė analizė. Tai vienas pirmųjų bandymų atskleisti naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų, kuriuose įteisintos laisvės atėmimui alternatyvios bausmės, trūkumus, kurie gali kelti sumaištį ne tik realiai skiriant bei taikant vieną ar kitą bausmę, bet ir stengiantis jas suprasti dėl konkrečiuose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose pateiktų definicijų nepakankamo aiškumo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis