Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius procesinės problemos

Agnė Baranskaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – ir BK) numatyto atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius instituto procesinė realizavimo tvarka, įtvirtinta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – ir BPK). Šis materialinės ir proceso teisės santykis atskleidžiamas visų pirma konstitucinių principų, nekaltumo prezumpcijos, konstitucinių tik teismo teisės vykdyti teisingumą bei asmens kaltumo konstatavimo tik teismo baigiamuoju aktu nuostatų kontekste. Kartu analizuojamos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius instituto taikymo teismų praktikoje tendencijos ir problemos; konstatuojamas pasitaikantis šios praktikos atskirų aspektų neatitiktis šio instituto paskirčiai ir konstituciniams principams.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji teisėkūra; baudžiamoji atsakomybė; atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; nekaltumo prezumpcija; baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės santykis; konstituciniai baudžiamosios teisės principai; nekaltumo prezumpcija; konstitucinė jurisp

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195