Neformalus baudžiamojo įstatymo taikymas: poreikis, ribos, doktrinos

Oleg Fedosiuk

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su būtinumu ir teisinėmis galimybėmis neformaliai taikyti baudžiamąjį įstatymą. Šie klausimai glaudžiai susiję su teisine diskusija apie teisėjo kaip teisės aiškintojo ir taikytojo įgalinimų ribas. Nors teisinio pozityvizmo įtaka baudžiamajai justicijai yra didesnė nei civilinei, tačiau net ir baudžiamojoje byloje teisėjas neturi būti visiškai suvaržytas įstatymo raidės. Straipsnyje pagrindžiamas poreikis neformaliai taikyti baudžiamąjį įstatymą, aptariami atvejai, kai toks poreikis kyla, pasisakoma dėl teisinių doktrinų, leidžiančių tai daryti.

Raktiniai žodžiai


neformalus baudžiamojo įstatymo taikymas; įstatymo aiškinimas; nusikalstamos veikos pavojingumas; baudžiamoji atsakomybė kaip paskutinė priemonė; žmogaus teisių apsauga

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-4-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195