Teismų praktikos aktualijos baudžiamosiose bylose dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų

Jolanta Zajančkauskienė

Santrauka


Darbe pateikiami kai kurie 2008‒2013 m. kasacinės, apeliacinės bei pirmosios instancijos teismų praktikos pavyzdžiai baudžiamosiose bylose dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų. Nurodomi aktualūs teisminės praktikos atvejai, aiškinantys juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2 dalį sąlygas. Akcentuojamas juridinio asmens kaltės nustatymas ir aptariami probleminiai procesiniai baudžiamųjų bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų aspektai: traukiamo baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovavimas bei laikinų procesinių prievartos priemonių taikymas.

Raktiniai žodžiai


juridinis asmuo; baudžiamoji atsakomybė; kaltė; atstovavimas; procesinės prievartos priemonės

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-4-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195