Numeris Pavadinimas
 
Tomas 22, Numeris 1 (2015): Jurisprudencija BYLŲ DĖL STREIKŲ TEISĖTUMO NAGRINĖJIMO LIETUVOS TEISMUOSE YPATUMAI Santrauka  PDF
Daiva Petrylaitė
 
Tomas 21, Numeris 3 (2014): Jurisprudencija Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą Santrauka  PDF
Justinas Usonis, Augustina Martinėlytė
 
Tomas 20, Numeris 4 (2013): Jurisprudencija Naujo individualių darbo ginčų sprendimo modelio veikimo ypatumai Santrauka  PDF
Justinas Usonis, Asta Filimonenkova
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Europos Sąjungos valstybių nacionalinės teisės įtaka Lietuvos Respublikos darbo ginčų instituto reformai Santrauka  PDF
Gintautas Bužinskas, Utenos Kolegija
 
Tomas 18, Numeris 3 (2011): Jurisprudencija Direktyvos dėl laikinojo įdarbinimo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Tomas Bagdanskis
 
Tomas 18, Numeris 2 (2011): Jurisprudencija Lanksčių darbo santykių diegimo Lietuvos darbo teisėje problemos (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Tomas Bagdanskis, Justinas Usonis
 
Tomas 93, Numeris 3 (2007): Jurisprudencija Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo pobūdžio probleminiai aspektai Santrauka  PDF
Justinas Usonis
 
Tomas 21, Numeris 2 (2014): Jurisprudencija Jūrininkų darbo ir socialinės teisės pagal MLC 2006 Santrauka  PDF
Oleg Drobitko
 
Tomas 27, Numeris 1 (2020): Jurisprudencija DARBO SANTYKIAMS SU UŽSIENIO ELEMENTU TAIKYTINOS TEISĖS NUSTATYMO KRITERIJAI PAGAL „ROMA I“ REGLAMENTĄ Santrauka  PDF
Justinas Usonis, Augustina Martinėlytė
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Darbuotojų dalyvavimas valdant įmonę Europos Sąjungos teisėje Santrauka  PDF
Ignas Vėgėlė
 
Tomas 95, Numeris 5 (2007): Jurisprudencija Neturtinės žalos atlyginimo klausimai Europos Bendrijos ir Lietuvos darbo teisėje Santrauka  PDF
Pavelas Ravluševičius
 
Tomas 110, Numeris 8 (2008): Jurisprudencija Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje Santrauka  PDF
Justinas Usonis, Tomas Bagdanskis
 
Tomas 21, Numeris 3 (2014): Jurisprudencija Priekabiavimas darbe: teisinis kontekstas Santrauka  PDF (English)
Graeme Lockwood, Vidushi Marda
 
Tomas 91, Numeris 1 (2007): Jurisprudencija Saugos ir sveikatos darbe reglamentavimo problemos kelių transporto srityje Santrauka  PDF
Justinas Usonis
 
Tomas 110, Numeris 8 (2008): Jurisprudencija Konstitucinės nuostatos darbų saugos ir sveikatos srityje Santrauka  PDF
Aušra Tartilaitė
 
Tomas 92, Numeris 2 (2007): Jurisprudencija Nuteistųjų laisvės atėmimu darbo teisinis reglamentavimas Santrauka  PDF
Agnė Razgūnienė
 
Tomas 18, Numeris 2 (2011): Jurisprudencija Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas Santrauka  PDF
Gediminas Merkys, Algimantas Urmonas, Daiva Bubelienė
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Kai kurie sutartinio teisingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame procese Santrauka  PDF
Jurgita Grigienė
 
Tomas 110, Numeris 8 (2008): Jurisprudencija Lietuvos darbo teisės modernizavimo perspektyvos Santrauka  PDF
Tomas Davulis
 
Tomas 110, Numeris 8 (2008): Jurisprudencija Darbo teisės modernizavimo bei tobulinimo problemos Santrauka  PDF
Genovaitė Dambrauskienė
 
0 - 0 iš 23 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.