Priekabiavimas darbe: teisinis kontekstas

Graeme Lockwood, Vidushi Marda

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos priekabiavimo darbo santykiuose bylos, kurias nagrinėja Anglijos tribunolai bei teismai. Atliekant tyrimą dėmesys sutelkiamas į ieškinius, susijusius su priekabiavimu, siekiant nustatyti veiksnius, sukeliančius teisinius padarinius, ir padėti bylos šalims konstruktyviai spręsti teisinį konfliktą. Straipsnyje daromos išvados, kad žmogiškųjų išteklių padaliniai turi sukurti sistemas, leisiančias veiksmingiau reaguoti į skundus dėl priekabiavimo. Darbdaviai turi identifikuoti struktūrinius, organizacinius bei kultūrinius barjerus, kurie ateityje gali sutrukdyti veiksmingą reakciją į skundus dėl priekabiavimo.

Raktiniai žodžiai


darbdavys; darbo teisė; priekabiavimas; teismų praktika; teisinė atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-3-02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195