##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oleg Drobitko

Santrauka

Lietuvoje įsigalioja 2006 m. Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje. Straipsnyje analizuojami tiek pagrindiniai, tiek darbo teisės principai, įtvirtinti Konvencijoje. Nustatyta, kad tarp šios Konvencijos ir jau galiojančių norminių teisės aktų kolizijų nėra. Kai kuriuos norminius teisės aktus jūrininkų darbo ir socialinių teisių srityje reikėtų patobulinti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Skyrius
Mokslo straipsnis